Neuer Firmwarebuild - rawhide 0.7.9~129 - fertig

Unsere Firmware-Seite [1] wird sich binnen 15 Minuten aktualisieren.

Erstellte Firmwares:

-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-buffalo-wzr-hp-ag300h-wzr-600dhp.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-buffalo-wzr-hp-g300nh2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,6M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-buffalo-wzr-hp-g300nh.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-buffalo-wzr-hp-g450h.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,6M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-d-link-dir-505-rev-a1.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  46 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-d-link-dir-505-rev-a2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-d-link-dir-505-rev-a1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,7M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-d-link-dir-615-rev-c1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 4,1M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-d-link-dir-825-rev-b1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-linksys-wrt160nl.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 6,8M Jul 19 00:37 gluon-ffgt-0.7.9~129-raspberry-pi-2.img.gz
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 6,7M Jul 19 00:35 gluon-ffgt-0.7.9~129-raspberry-pi.img.gz
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 16M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-archer-c5-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 16M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-archer-c7-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe210-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe210-v1.1.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe210-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe220-v1.0.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe210-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe220-v1.1.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe210-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe510-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe510-v1.1.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe510-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe520-v1.0.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe510-v1.0.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  44 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe520-v1.1.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-cpe510-v1.0.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr13u-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3020-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3040-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3040-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3220-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3220-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3420-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-mr3420-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa701n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa701n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa750re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa7510n-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa801n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa801n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa801n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa830re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa830re-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa850re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa860re-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa901n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa901n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa901n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wa901n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wdr3500-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wdr3600-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wdr4300-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 16M Jul 19 00:33 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wdr4900-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr1043n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr1043n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr1043n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr1043n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr2543n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr703n-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr710n-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr710n-v2.1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr710n-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr740n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr740n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr740n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr740n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr741n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr741n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr741n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr741n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr743n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr743n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v10.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v11.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v7.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v8.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr841n-nd-v9.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr842n-nd-v1.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 7,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr842n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 16M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr842n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr843n-nd-v1.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  48 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr940n-nd-v1.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v4.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  48 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr940n-nd-v2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v5.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  48 Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr940n-nd-v3.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v6.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr940n-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v2.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v3.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v4.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v5.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,8M Jul 19 00:41 gluon-ffgt-0.7.9~129-tp-link-tl-wr941n-nd-v6.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-airgateway.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-airrouter.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m5.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-loco-m-xw.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-loco-m2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-loco-m5.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  47 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  47 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m5.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-nanostation-m-xw.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-picostation-m2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-rocket-m2.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
lrwxrwxrwx 1 ffgt ffgt  42 Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-rocket-m5.bin -> gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-bullet-m.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-rocket-m-xw.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-unifiap-outdoor.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,7M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-unifiap-outdoor+.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,7M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-unifi-ap-pro.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 3,5M Jul 19 00:42 gluon-ffgt-0.7.9~129-ubiquiti-unifi.bin
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 5,7M Jul 19 00:30 gluon-ffgt-0.7.9~129-x86-generic.img.gz
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 4,7M Jul 19 00:28 gluon-ffgt-0.7.9~129-x86-kvm.img.gz
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 17M Jul 19 00:30 gluon-ffgt-0.7.9~129-x86-virtualbox.vdi
-rw-r--r-- 1 ffgt ffgt 15M Jul 19 00:30 gluon-ffgt-0.7.9~129-x86-vmware.vmdk

[1] http://firmware.4830.org/

Dieses Thema wurde automatisch 4 Tage nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Nachrichten mehr erlaubt.